Dự báo Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

26°

Cảm giác như 26°
mây đen u ám

mây đen u ám

23.2°

Nhiệt độ thấp nhất

27.4°

Nhiệt độ cao nhất

84.3%

Độ ẩm

2.32 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.6°

Điểm ngưng

3.52

UV

1008 hPa

Áp suất

05:31/18:15

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu
25.8° / 26.5°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu
24.1° / 26.9°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu
25.2° / 25.7°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu
28° / 30.7°

Dự báo thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay, ngày mai theo giờ

1:00 pm

26.6° / 26°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

2:00 pm

28° / 27.3°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

3:00 pm

27.4° / 30.8°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

4:00 pm

28° / 30.6°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27.5° / 30.5°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 80 %

mây cụm

6:00 pm

26.2° / 27°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 86 %

mây cụm

7:00 pm

26° / 26.4°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 88 %

mây cụm

8:00 pm

25° / 26.5°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.7° / 26°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.7° / 26.2°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.6° / 26.5°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26.6°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

1:00 am

26° / 26.1°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.3° / 26.4°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.2° / 26.5°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

4:00 am

24.3° / 25.8°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

5:00 am

24.3° / 25.2°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.2° / 25.6°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25.1°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

8:00 am

25.4° / 26.8°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

9:00 am

27.3° / 29.7°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 32.4°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

11:00 am

30.9° / 33.3°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

12:00 pm

30.4° / 33.8°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

1:00 pm

30.5° / 33.3°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

2:00 pm

31° / 33.1°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

3:00 pm

29.6° / 33.7°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28.7° / 32°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 30.3°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 27.9°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 89 %

mưa vừa

7:00 pm

25.4° / 26.2°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 90 %

mưa vừa

8:00 pm

25.3° / 26.7°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 91 %

mưa vừa

9:00 pm

25.1° / 26.1°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 92 %

mưa vừa

10:00 pm

25° / 27°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 94 %

mưa vừa

11:00 pm

24.9° / 25.7°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 96 %

mưa vừa

12:00 am

24.4° / 25.1°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 26°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25.6°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.7° / 25.4°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.7° / 25.7°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.7° / 25.2°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.9° / 25.4°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 25.7°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

24.6° / 25.6°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 97 %

mưa vừa

9:00 am

25° / 26°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 96 %

mưa vừa

10:00 am

24.6° / 25.4°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

11:00 am

24.4° / 26°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

12:00 pm

24.2° / 25.2°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 24° / 27.8° 2.99 m/s 85% 1008 hPa 4.09 mm
T4 26/06 mưa vừa 24.1° / 30.5° 3.83 m/s 64% 1009 hPa 13.11 mm
T5 27/06 mưa vừa 24.8° / 27.7° 2.39 m/s 95% 1010 hPa 9.96 mm
T6 28/06 mưa vừa 25° / 30.7° 3.36 m/s 70% 1010 hPa 11.73 mm
T7 29/06 mưa vừa 24.1° / 31.9° 3.72 m/s 65% 1010 hPa 9.9 mm
CN 30/06 mưa vừa 24.1° / 28.7° 2.97 m/s 79% 1010 hPa 11.53 mm

Chất lượng không khí tại Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

541.73

NH3

2.9

NO

1.62

NO2

9.65

O3

49.14

PM2.5

13.51

PM10

16.19

SO2

2.26