Dự báo Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

26.5°

Cảm giác như 26°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

23.6°

Nhiệt độ thấp nhất

27.1°

Nhiệt độ cao nhất

89%

Độ ẩm

2.44 m/s

Gió

8.785 km

Tầm nhìn

24.5°

Điểm ngưng

1.2

UV

1007 hPa

Áp suất

05:30/18:15

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu
25.3° / 26.2°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu
23.7° / 26°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu
25.5° / 26°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu
26° / 26.1°

Dự báo thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 am

26.8° / 26.2°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 89 %

mưa vừa

9:00 am

26° / 26.9°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

10:00 am

26.6° / 26.9°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

11:00 am

26.5° / 26.2°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 87 %

mưa vừa

12:00 pm

27.1° / 30.8°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 86 %

mưa vừa

1:00 pm

27.5° / 30.5°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 86 %

mưa vừa

2:00 pm

27° / 26°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 89 %

mưa vừa

3:00 pm

26.5° / 26°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 90 %

mưa vừa

4:00 pm

27° / 28°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 90 %

mưa vừa

5:00 pm

25° / 26.9°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 91 %

mưa vừa

6:00 pm

24.6° / 25.2°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25.5°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

8:00 pm

24.3° / 25.5°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

9:00 pm

24.7° / 25.3°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24.4° / 25.1°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 25.4°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25.8°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.6° / 25.5°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.8° / 25.1°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.1° / 25.4°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.9° / 25.4°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.2° / 25.7°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.7° / 25.3°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

8:00 am

25.2° / 26.3°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

9:00 am

25.3° / 25.6°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

10:00 am

24.4° / 25.1°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

11:00 am

24.7° / 25.8°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

12:00 pm

24.9° / 25.8°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

1:00 pm

24.8° / 25.4°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

2:00 pm

24.9° / 25.1°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25° / 25.3°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25° / 25°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

5:00 pm

24.8° / 26°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24.9° / 25.1°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24.8° / 25.8°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24.1° / 25.2°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24.8° / 25.9°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24.4° / 25.4°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.4° / 25.1°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.5° / 25.4°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25.4°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

2:00 am

24.7° / 25.3°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

3:00 am

24.7° / 25.8°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

4:00 am

24.6° / 26°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

5:00 am

24.9° / 26°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

6:00 am

24.1° / 25.1°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

7:00 am

24.9° / 25.9°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 24.2° / 27.7° 6.36 m/s 87% 1007 hPa 26.6 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 24.3° / 25.7° 5.97 m/s 92% 1009 hPa 7.11 mm
T2 24/06 mưa nhẹ 24.6° / 26° 3.32 m/s 86% 1009 hPa 5.45 mm
T3 25/06 mưa vừa 24.9° / 29.1° 3.27 m/s 81% 1008 hPa 16.74 mm
T4 26/06 mưa nhẹ 23.2° / 27.3° 4.16 m/s 88% 1008 hPa 9.13 mm
T5 27/06 mưa vừa 24.1° / 27.8° 2.67 m/s 81% 1009 hPa 16.48 mm

Chất lượng không khí tại Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

361.29

NH3

2.53

NO

0.69

NO2

10.31

O3

14.03

PM2.5

6.19

PM10

8.75

SO2

2.55