Dự báo Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

29.2°

Cảm giác như 32°
mây cụm

mây cụm

25.6°

Nhiệt độ thấp nhất

35.8°

Nhiệt độ cao nhất

70.6%

Độ ẩm

2.89 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.7°

Điểm ngưng

2.9

UV

1009 hPa

Áp suất

05:29/18:14

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu
31.3° / 35.5°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu
27.9° / 32.3°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu
27.7° / 27.2°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu
29° / 33.1°

Dự báo thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 am

29.1° / 32.9°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 70 %

mây cụm

9:00 am

29.1° / 33.9°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 68 %

mây cụm

10:00 am

30.6° / 34.2°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 64 %

mây cụm

11:00 am

32.4° / 35°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 58 %

mây cụm

12:00 pm

33.4° / 37°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 50 %

mây cụm

1:00 pm

35.3° / 39.8°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 44 %

mây cụm

2:00 pm

35.6° / 39°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 43 %

mây rải rác

3:00 pm

34.9° / 38.6°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 47 %

mây cụm

4:00 pm

31.7° / 35.2°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 64 %

mây cụm

5:00 pm

29° / 33.8°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.7° / 33°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28.6° / 32.9°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28.2° / 31.6°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.8° / 31.6°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

10:00 pm

28.3° / 31.8°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 82 %

mây cụm

11:00 pm

28.9° / 33°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 81 %

mây cụm

12:00 am

28.7° / 31.4°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

1:00 am

27.1° / 28°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

2:00 am

26.7° / 26.8°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

3:00 am

25.9° / 26.6°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.4° / 27°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.3° / 26.2°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

6:00 am

26.9° / 28°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

7:00 am

27° / 30.2°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

8:00 am

28° / 32.8°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

9:00 am

29.7° / 33°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

10:00 am

31.9° / 35.8°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 61 %

mưa nhẹ

11:00 am

32.8° / 36.8°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

12:00 pm

33° / 37.8°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

1:00 pm

33° / 38.5°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 52 %

mây cụm

2:00 pm

33° / 37.3°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.8° / 36.7°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.4° / 37°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.1° / 35.5°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.9° / 34°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.8° / 32.6°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.5° / 31.9°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 70 %

mây rải rác

9:00 pm

28.5° / 32°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 72 %

mây rải rác

10:00 pm

28.6° / 31°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 71 %

mây cụm

11:00 pm

27.6° / 31°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 72 %

mây cụm

12:00 am

27.3° / 27.1°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 76 %

mây cụm

1:00 am

26.8° / 27°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.5° / 26.2°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.5° / 26.6°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

4:00 am

26° / 26.8°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

5:00 am

25.9° / 26.8°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.1° / 26.3°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.1° / 26.6°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 27° / 35.6° 4.42 m/s 58% 1008 hPa 2.05 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 25.7° / 33.4° 5.14 m/s 57% 1008 hPa 2.45 mm
T5 20/06 mưa vừa 25.6° / 27.4° 2.83 m/s 86% 1008 hPa 9.83 mm
T6 21/06 mưa vừa 24.3° / 25.6° 4.57 m/s 89% 1008 hPa 26.03 mm
T7 22/06 mưa vừa 24.1° / 25.1° 5.29 m/s 93% 1007 hPa 14.36 mm
CN 23/06 mưa vừa 24.9° / 25.5° 5.66 m/s 90% 1008 hPa 16.11 mm

Chất lượng không khí tại Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

641.57

NH3

3.94

NO

5.92

NO2

13.97

O3

6.94

PM2.5

23.87

PM10

35.44

SO2

5.74