Dự báo Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

26.7°

Cảm giác như 26°
mây đen u ám

mây đen u ám

23.5°

Nhiệt độ thấp nhất

28°

Nhiệt độ cao nhất

87%

Độ ẩm

3.83 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24°

Điểm ngưng

8.33

UV

1010 hPa

Áp suất

05:31/18:15

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu
25.5° / 26.5°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu
23.3° / 25.4°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu
25.8° / 25.7°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu
26.6° / 26.9°

Dự báo thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

26.5° / 27.9°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

10:00 am

26.5° / 26.6°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

11:00 am

26.2° / 26°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

12:00 pm

27.9° / 28°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

1:00 pm

27° / 30.2°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 31.3°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27.2° / 30.6°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27.3° / 30.8°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 79 %

mây cụm

5:00 pm

26.3° / 26.9°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 82 %

mây cụm

6:00 pm

25.9° / 26.9°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 87 %

mây cụm

7:00 pm

25.7° / 26.7°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 88 %

mây cụm

8:00 pm

25.2° / 26°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.8° / 25.3°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 25.1°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.2° / 25.8°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

12:00 am

24.6° / 25°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

1:00 am

24.3° / 25.4°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

2:00 am

24.3° / 25.8°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

3:00 am

24.4° / 25.5°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25.5°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 25.8°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 25.3°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

7:00 am

25.3° / 27°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

8:00 am

26.7° / 26.2°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

9:00 am

28.4° / 32°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

10:00 am

30.3° / 33.1°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

11:00 am

30.8° / 34.4°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.7° / 35.3°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

1:00 pm

31.1° / 35.1°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

2:00 pm

31.8° / 36°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 63 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30.1° / 35.6°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29.4° / 34.9°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 76 %

mưa vừa

5:00 pm

28.9° / 32.4°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 83 %

mưa vừa

6:00 pm

26.3° / 26°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 87 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 27°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 90 %

mưa vừa

8:00 pm

25.5° / 26.5°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 89 %

mưa vừa

9:00 pm

25.5° / 26.2°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 89 %

mưa vừa

10:00 pm

25.4° / 26.7°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25.2° / 26.8°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.6° / 26.6°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.8° / 25.4°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25.1°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 96 %

mưa vừa

3:00 am

24.8° / 26°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 96 %

mưa vừa

4:00 am

23.6° / 24.5°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 96 %

mưa vừa

5:00 am

23.5° / 24.8°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.3° / 24.1°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

7:00 am

24.8° / 25.7°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

8:00 am

24.2° / 25.8°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 95 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 24° / 28.8° 4.02 m/s 85% 1010 hPa 5.43 mm
T4 26/06 mưa vừa 24° / 31.3° 3.8 m/s 63% 1008 hPa 12.37 mm
T5 27/06 mưa vừa 23.4° / 25.8° 2.9 m/s 95% 1010 hPa 20.04 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 23.5° / 31° 3.62 m/s 70% 1010 hPa 3.6 mm
T7 29/06 mưa vừa 25.3° / 28° 2.98 m/s 89% 1010 hPa 14.18 mm
CN 30/06 mưa vừa 24.7° / 29° 4.92 m/s 75% 1010 hPa 24.37 mm

Chất lượng không khí tại Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

494.5

NH3

3.47

NO

1.19

NO2

10.75

O3

40.34

PM2.5

9.95

PM10

14.67

SO2

2.2