Dự báo Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

27.2°

Cảm giác như 29°
mây cụm

mây cụm

24°

Nhiệt độ thấp nhất

33.9°

Nhiệt độ cao nhất

85%

Độ ẩm

2 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.7°

Điểm ngưng

0

UV

1009 hPa

Áp suất

05:29/18:14

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu
31° / 36°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu
26.8° / 27.3°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu
25.8° / 26.9°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu
30.3° / 35°

Dự báo thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

27.6° / 29.8°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27° / 30°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 84 %

mây cụm

10:00 pm

27.2° / 27°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 85 %

mây cụm

11:00 pm

27.7° / 27.1°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 85 %

mây cụm

12:00 am

26.6° / 26.9°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

1:00 am

27° / 26.7°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.8° / 28°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.5° / 26.7°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

4:00 am

25.3° / 26.5°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

5:00 am

25.1° / 26.9°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.9° / 26.4°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

7:00 am

27° / 30.4°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

8:00 am

28.4° / 32.3°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

9:00 am

30.7° / 34.8°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

10:00 am

31.4° / 35.5°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

11:00 am

33.1° / 38°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.6° / 38.6°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.7° / 38.8°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

2:00 pm

35.3° / 40°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 45 %

mây rải rác

3:00 pm

34.9° / 38.7°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 48 %

mây cụm

4:00 pm

32.7° / 36.3°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 60 %

mây cụm

5:00 pm

30.1° / 35.3°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 68 %

mây cụm

6:00 pm

29.7° / 34°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 74 %

mây cụm

7:00 pm

29.4° / 33.5°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

8:00 pm

29.6° / 33.2°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

9:00 pm

29° / 33.4°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

10:00 pm

29° / 32.2°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

11:00 pm

28.9° / 32.8°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

12:00 am

28.9° / 31.9°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

1:00 am

27.8° / 30.1°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

2:00 am

27.2° / 30.4°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

3:00 am

27.1° / 29.2°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

4:00 am

27° / 29.2°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

5:00 am

28° / 29.8°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

6:00 am

28° / 27.3°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

7:00 am

27.4° / 31.5°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

8:00 am

29.5° / 32.5°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

9:00 am

31° / 34.6°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

10:00 am

31.4° / 35.8°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 58 %

mây cụm

11:00 am

32.8° / 36.6°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.3° / 35°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

1:00 pm

31.6° / 35.8°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 59 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32.9° / 36.1°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 56 %

mưa nhẹ

3:00 pm

33.3° / 37.4°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.9° / 36.6°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.3° / 35.7°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.1° / 34.5°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.4° / 33.4°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 25.9° / 33.1° 3.48 m/s 55% 1009 hPa 0.79 mm
T3 18/06 mưa nhẹ 25.2° / 35.3° 4.59 m/s 51% 1008 hPa 3.2 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 27.9° / 33.6° 4.8 m/s 55% 1007 hPa 1.82 mm
T5 20/06 mưa vừa 24.3° / 31° 4.19 m/s 72% 1007 hPa 19.4 mm
T6 21/06 mưa vừa 24.4° / 26.7° 5.02 m/s 85% 1008 hPa 10.84 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 24.4° / 26.5° 6.2 m/s 84% 1007 hPa 7.79 mm

Chất lượng không khí tại Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

520.91

NH3

3.7

NO

0.81

NO2

11.87

O3

17.59

PM2.5

10.25

PM10

14.65

SO2

2.89