Dự báo Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

34.6°

Cảm giác như 39°
mây đen u ám

mây đen u ám

29.8°

Nhiệt độ thấp nhất

36.2°

Nhiệt độ cao nhất

55%

Độ ẩm

2.51 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.2°

Điểm ngưng

9.03

UV

1002 hPa

Áp suất

05:20/18:34

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh
34° / 39.3°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh
30° / 34.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh
30.2° / 33°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh
34.1° / 40.3°

Dự báo thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

34.2° / 39.8°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

11:00 am

34.2° / 40°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.7° / 40.1°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.9° / 40.5°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

2:00 pm

35.3° / 41.7°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

3:00 pm

36.8° / 42.1°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

4:00 pm

35.8° / 42°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

5:00 pm

35° / 40.1°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

6:00 pm

32.8° / 38.3°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

7:00 pm

32.6° / 36.7°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

8:00 pm

31.1° / 35.4°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

9:00 pm

31.2° / 35.2°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

10:00 pm

31.8° / 35°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

11:00 pm

30.4° / 34.6°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

12:00 am

30.9° / 34.2°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

1:00 am

30° / 33.3°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

2:00 am

30.3° / 33.7°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

3:00 am

30.4° / 33.2°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

4:00 am

30.3° / 33.3°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

5:00 am

29.7° / 33.5°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

6:00 am

29.1° / 33°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

7:00 am

30.1° / 34.2°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

8:00 am

32.2° / 36.9°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

9:00 am

33.8° / 37.9°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

10:00 am

34.8° / 38.7°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

11:00 am

34.1° / 39.9°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.5° / 39.6°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

1:00 pm

36.9° / 40.7°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

2:00 pm

36.7° / 41.4°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

3:00 pm

36.3° / 41.8°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

4:00 pm

36.8° / 41.5°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 46 %

mây đen u ám

5:00 pm

34.8° / 39.9°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

6:00 pm

32.2° / 37.7°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

7:00 pm

32.5° / 36.3°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

8:00 pm

31.5° / 35.9°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

9:00 pm

31.4° / 35.3°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

10:00 pm

31.1° / 34.8°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

11:00 pm

31.9° / 34.2°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

12:00 am

30.1° / 33.5°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

1:00 am

30.4° / 34°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

2:00 am

30° / 33°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

3:00 am

29.2° / 32.1°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

4:00 am

29.2° / 31.9°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

5:00 am

28.7° / 31°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

6:00 am

28.9° / 31.9°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

7:00 am

30° / 34.1°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

8:00 am

32.9° / 36.7°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

9:00 am

34.2° / 39.5°

Thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây đen u ám 30.8° / 37° 5.31 m/s 53% 1002 hPa 0 mm
T4 19/06 mây đen u ám 29.1° / 36.7° 5.14 m/s 49% 1002 hPa 0 mm
T5 20/06 mây đen u ám 29° / 38.9° 4.4 m/s 43% 1002 hPa 0 mm
T6 21/06 mây đen u ám 30° / 37.8° 3.6 m/s 49% 1001 hPa 0 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 28.1° / 37° 5.03 m/s 51% 1002 hPa 0.36 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 27.8° / 35.8° 4.17 m/s 55% 1002 hPa 3.76 mm

Chất lượng không khí tại Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

481.15

NH3

9.57

NO

0.95

NO2

5.24

O3

70.28

PM2.5

8.25

PM10

11.78

SO2

3.8