Dự báo Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

29°

Cảm giác như 34°
mây đen u ám

mây đen u ám

25.4°

Nhiệt độ thấp nhất

37.7°

Nhiệt độ cao nhất

83.9%

Độ ẩm

2.9 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.9°

Điểm ngưng

0

UV

1004 hPa

Áp suất

05:15/18:16

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi
37° / 42°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi
28° / 32.3°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi
26.8° / 27.2°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi
31° / 36.6°

Dự báo thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai theo giờ

6:00 pm

29.4° / 35.6°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.4° / 34.5°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

8:00 pm

29.3° / 34°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

9:00 pm

28.6° / 34.1°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.5° / 33.3°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.6° / 32.2°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

12:00 am

28.5° / 31.4°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

1:00 am

27.6° / 30.4°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

2:00 am

27.6° / 30.2°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

3:00 am

28° / 30°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

4:00 am

27.5° / 30°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

5:00 am

27.3° / 29.4°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

6:00 am

28° / 30.6°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

7:00 am

30.7° / 33.3°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

8:00 am

33° / 36.4°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

9:00 am

35.2° / 40°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

10:00 am

36.4° / 41.8°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

11:00 am

37.5° / 42.9°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 42 %

mây đen u ám

12:00 pm

37.8° / 43.1°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 41 %

mây đen u ám

1:00 pm

37.3° / 43°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 43 %

mây đen u ám

2:00 pm

35.5° / 41.9°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 48 %

mây cụm

3:00 pm

32.9° / 38.2°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 62 %

mây cụm

4:00 pm

32.5° / 39.2°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.6° / 38.9°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.4° / 37.1°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.3° / 34.4°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28.6° / 33.4°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

9:00 pm

28.5° / 32.1°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.4° / 31.8°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.6° / 30.9°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

12:00 am

27.1° / 30.2°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

1:00 am

26.1° / 26°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

2:00 am

26.9° / 26.9°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

3:00 am

26.8° / 26.6°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

4:00 am

26.1° / 26.1°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

5:00 am

26.5° / 27.1°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

6:00 am

27° / 29.4°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

7:00 am

29.4° / 33.6°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

8:00 am

32.4° / 37°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

9:00 am

35.4° / 39.7°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

10:00 am

36.4° / 42.4°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

11:00 am

37.4° / 43.3°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 43 %

mây đen u ám

12:00 pm

37.7° / 43.9°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

1:00 pm

36.4° / 43°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

2:00 pm

35.3° / 42°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.2° / 41.8°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 55 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31.8° / 37.2°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 65 %

mưa vừa

5:00 pm

28° / 32°

Thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Điểm sương 84 %

mưa cường độ nặng

Dự báo thời tiết Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây đen u ám 27° / 37.7° 5.46 m/s 45% 1005 hPa 0 mm
T3 18/06 mưa nhẹ 27.6° / 37.8° 5.43 m/s 42% 1004 hPa 1.12 mm
T4 19/06 mưa cường độ nặng 25.5° / 37.2° 5.78 m/s 43% 1003 hPa 6.83 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 25.7° / 36.9° 4.88 m/s 49% 1004 hPa 2.64 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 25.7° / 36° 5.55 m/s 49% 1003 hPa 2.73 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 25.8° / 35.4° 4.92 m/s 56% 1003 hPa 4.07 mm

Chất lượng không khí tại Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

507.76

NH3

6.62

NO

0

NO2

7.4

O3

69.67

PM2.5

18.25

PM10

21.29

SO2

4.61