Dự báo Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

28.5°

Cảm giác như 31°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.6°

Nhiệt độ thấp nhất

28.6°

Nhiệt độ cao nhất

76.5%

Độ ẩm

3.73 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.9°

Điểm ngưng

6.33

UV

1009 hPa

Áp suất

05:33/18:18

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh
27.9° / 31.9°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh
24° / 26°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh
25.2° / 26.3°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh
26° / 27.9°

Dự báo thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

28.4° / 31.1°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

11:00 am

28.9° / 31.4°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

12:00 pm

28.2° / 31.7°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

1:00 pm

28.7° / 31.1°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

2:00 pm

28° / 29.1°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

3:00 pm

26.5° / 26.3°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

4:00 pm

26.1° / 27.2°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

5:00 pm

26.5° / 27.7°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

6:00 pm

26.4° / 27°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

7:00 pm

27° / 26.7°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.8° / 26.4°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.8° / 26.9°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.3° / 26.1°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

11:00 pm

26° / 26.3°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

12:00 am

25.8° / 26°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

1:00 am

25.2° / 26.3°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26.7°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

3:00 am

25.8° / 26.6°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.3° / 26.9°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

5:00 am

25.3° / 26.3°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

6:00 am

25.7° / 26.9°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 27.3°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

8:00 am

27.9° / 29.6°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

9:00 am

28.5° / 31.8°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

10:00 am

29.5° / 33.7°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

11:00 am

30.3° / 35.2°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

12:00 pm

32° / 35.9°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 62 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31.3° / 35.6°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 63 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.6° / 35.1°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 65 %

mưa vừa

3:00 pm

31.5° / 35.6°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30.3° / 35.6°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29.3° / 34.7°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 75 %

mưa vừa

6:00 pm

27.4° / 31°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 81 %

mưa vừa

7:00 pm

27.9° / 27.4°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 84 %

mưa vừa

8:00 pm

26.7° / 26.3°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.2° / 26.8°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.3° / 26.2°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.6° / 28°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

12:00 am

26.8° / 27.4°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

1:00 am

26° / 26.5°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.2° / 26.8°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.8° / 27°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.3° / 26.4°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.7° / 25.5°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.7° / 25.2°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

7:00 am

24.3° / 26°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 94 %

mưa vừa

8:00 am

24.2° / 25.6°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 94 %

mưa vừa

9:00 am

24.7° / 25.4°

Thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 95 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.3° / 28.1° 4.04 m/s 76% 1009 hPa 3.33 mm
T4 26/06 mưa vừa 25.7° / 31.2° 3.93 m/s 64% 1008 hPa 7.87 mm
T5 27/06 mưa cường độ nặng 24.5° / 26.1° 2.45 m/s 93% 1010 hPa 21.2 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 24.3° / 32.4° 4.26 m/s 70% 1010 hPa 4.29 mm
T7 29/06 mưa vừa 25.7° / 31.2° 3.97 m/s 76% 1010 hPa 16.77 mm
CN 30/06 mưa vừa 25.7° / 31.9° 4.95 m/s 74% 1009 hPa 25.4 mm

Chất lượng không khí tại Chợ Lớn - TP.Hồ Chí Minh

Trung bình

Danh mục này có thể không ảnh hưởng đến sức khỏe chung của công chúng. Những người khỏe mạnh có thể bị kích ứng nhẹ, và những người nhạy cảm sẽ bị ảnh hưởng nhẹ ở mức độ lớn hơn. Tuy nhiên, trẻ em, người lớn tuổi và những người bị bệnh phổi có nguy cơ cao hơn khi tiếp xúc với ozone

CO

1041.61

NH3

4.47

NO

9.94

NO2

39.19

O3

18.7

PM2.5

45.25

PM10

54.24

SO2

24.76